Empetyzm

Kierunek filozoficzny wymyślony przeze mnie, polegający na wielbieniu mądrości oraz kultury i tradycji własnego kraju. Nazwa wzięła się od pierwszych liter słów: "Mądrość" i "Patriotyzm".
Każdy Empetysta powinien:
- Uwielbiać mądrość oraz inteligencję.
- Szanować kulturę swojego kraju.
- Szanować historię swojego kraju.
- Szanować co najmniej jedną z tych nauk: Matematykę, Filozofię i Historię, Przyrodę (Fizyka Geografia, Chemia i Biologia) i Logikę.
- Dbać o dobro swojego kraju.
- Mieć jakiekolwiek pojęcie o polityce.
Dodatkowo mile widziane jest staranie się zdobywanie własnej wiedzy (to znaczy, uczyć się tego czego się chce samemu)